#0140 ไฟล์ จับคู่เงา สิ่งไม่มีชีวิต

฿10.00

#0140 ไฟล์ จับคู่เงา สิ่งไม่มีชีวิต

เหมาะสำหรับเล็กจนถึงอนุบาล

Description

🧡🧡#0140 ไฟล์ จับคู่เงา สิ่งไม่มีชีวิต 🧡🧡

มีรูปภาพ สีสัน และ ขนาดเหมาะสำหรับการเรียบรู้พัฒนาการของเด็ก

สามารถ Download แล้วนำไปพิมพ์ใส่กระดาษที่ต้องการได้เลย โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรใด ๆ

ไม่ต้องกลัวตัวอักษรตกคลาดเคลื่อนหรือรูปภาพไม่ตรงไม่สวยงาม

📒 1 ไฟล์ มี 3 ใบ

รบกวนทำการตรวจสอบสินค้าก่อนทำการซื้อ ไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกกรณี

Additional information

สี

ภาพสี

ขนาด

กระดาษ A4

รูปแบบไฟล์

ภาพ PNG